Termeni Legali

1. Reguli generale de utilizare a magazinului online NRG Shop

Accesarea, vizitarea, şi/sau cumpărarea produselor prezentate pe site-ul www.nrg-shop.ro implică acceptarea termenilor şi condiţiilor mai jos enumerate.

Pentru a fi informat despre toate condiţiile de utilizare ale acestui site, vă rugăm să parcurgeţi toate secţiunile următoare.
SC Arkon ProMedia SRL în calitate de proprietar al site-ului, îşi rezervă dreptul de a face modificări şi actualizări ale acestor termeni şi condiţii, precum şi ale ofertei, fără o notificare prealabilă şi fără precizarea motivelor. De asemenea, SC Arkon ProMedia SRL îşi rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni şi erori în afişare care pot surveni în urma unor greşeli de dactilografiere sau erori ale produselor software. Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile, de fiecare dată când folosiţi site-ul www.nrg-shop.ro. Folosirea fără acordul scris al SC Arkon ProMedia SRL a oricăror elemente regăsite în site, chiar dacă aceste elemente nu poartă marcaje de protecţie, atrage după sine consecinţele prevăzute de legislaţia în vigoare.

2. Reguli de cumpărare

Toate detaliile cu privire la cumpărarea unui produs de pe site-ul www.nrg-shop.ro sunt menţionate la meniul “Cum comand”. Precizăm că între data lansării comenzii de către dumneavoastră şi data confirmării comenzii de către SC Arkon ProMedia SRL stocul de produse se poate epuiza, caz în care veţi fi contactat pentru modificarea comenzii.

3. Preţuri

Toate preţurile produselor care sunt afişate pe site-ul www.nrg-shop.ro sunt în RON şi includ TVA.
Costurile de expediţie se vor individualiza pentru fiecare comandă în parte, în funcţie de destinaţie, greutate şi dimensiune. Ne rezervăm dreptul de a modifica preţurile ca urmare a schimbării cursului de schimb valutar sau a situaţiei de pe piaţa mondială. Din momentul în care vânzătorul a confirmat comanda cumpărătorului, preţurile nu mai pot fi schimbate.

4. Livrare

Livrarea se va efectua la adresa specificată de către dumneavoastră. Durata medie de livrare este de 3 zile lucrătoare. Comenzile primite Vineri, după ora 12.00 se consideră intrate Lunea următoare, dimineaţa, la ora 8.00.

Nu putem efectua livrări la căsuţe poştale.

5. Recepţie

Se consideră ca dată, a recepţiei produselor, de către cumpărător, data la care produsul a fost primit de către acesta şi s-a semnat documentul de predare / primire a coletului.

6. Plata

Plata se efectueaza în sistem ramburs, la primirea coletului, sau prin ordin de plata in contul operatorului acestui site : SC Arkon ProMedia SRL, ING Mircea Cel Batran, Bulevardul Tomis nr. 96-98, 900657, Constanta, IBAN : RO91INGB0000999902095928.

7. Returnarea

Produsele achiziţionate la distanţă se pot returna conform dispozitiilor O.G. 130/2000, în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepţiei coletului, în ambalajul original şi în aceeaşi stare în care au fost recepţionate, fără penalitati şi fără invocarea vreunui motiv. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului. Contravaloarea produselor comandate se va returna în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data notificării, în scris, a intenţiei de returnare, cu condiţia ca, în acest termen, produsul să reintre în posesia vânzătorului şi să fie în perfectă stare. În cazul în care produsul returnat de către cumpărător întârzîie să ajungă la vânzător, suma reprezentând contravaloarea acestuia (din care se scade cheltuielile de transport), se va returna numai după recepţia fără obiecţiuni de către vânzător a produsului returnat.

La returnarea unui produs, trebuie, mai întâi, să ne contactaţi, formulând, în scris, pe e-mail sau prin poştă, o notificare a intenţiei de retur şi a motivelor renunţării produsului. (Necesitatea prezentării motivelor de retur de către cumpărător nu este o condiţie de acceptare a returului, ci doar un element de monitorizare internă a comertului online). Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asiguraţi de sosirea în stare bună a produsului la sediul SC Arkon ProMedia SRL (str. Bujorului, nr.38., mun. Constanţa, jud. Constanţa). Pentru a putea beneficia de returnare, produsul trebuie să fie nedeteriorat, să nu fi fost folosit şi să fie însoţit de o copie a facturii şi a documentului de plată. În vederea efectuării returului, aveţi obligaţia să ambalaţi produsul la fel cum l-aţi primit şi cu acelaşi tip de ambalaj. Produsele care contin accesorii se returnează doar în cazul în care nu sunt descompletate (conţin setul întreg de piese) şi nu sunt deteriorate şi/sau folosite.

Un produs este considerat deteriorat şi/sau folosit dacă prezintă modificări fizice, fire trase, pete de murdărie, arsuri, tăieturi etc. Orice semn de uzură existent pe produs atrage anularea dreptului de returnare, fiind considerat produs folosit. Deteriorările cauzate de nerespectarea condiţiilor de utilizare, atrag anularea dreptului de returnare / garanţie.

Returnarea se consideră finalizată când SC Arkon ProMedia SRL a recepţionat produsele returnate, constatând, printr-un proces verbal, starea în care acestea se află. În cazul în care bunul receptionat, în urma returului, este uzat şi/sau deteriorat, cumpărătorul va fi notificat, comunicându-i-se faptul că returul nu se acceptă şi produsul achiziţionat urmează să-i fie retrimis.

Excepţie de la returnarea prevazută de OG 130/2000 referitoare la regimul juridic al contractelor la distanţă: produsele achiziţionate de persoane juridice, produsele folosite şi/sau deteriorate.

Contravaloarea cheltuielilor de expediţie a produselor returnate la cerera clientului, fără culpa vânzătorului, se suportă de către client.

8. Erori de livrare

În cazul în care, cu ocazia livrării, se întâmplă să vi se livreze din greşeală un alt produs decât cel comandat, un alt număr de produse, un produs de alta culoare sau dacă există orice altă problemă cu privire la recepţia produsului, vă rugăm să ne contactaţi în termen de maxim 24 de ore de la recepţie la adresa de email info@nrg-shop.ro sau la numărul de telefon 0740 809 804.

Produsele care prezintă la livrare neconformitatile mai sus specificate, se pot returna fără implicarea unor costuri suplimentare din partea cumpărătorului, în urma unei notificări scrise în care se va specifica natura lipsei de conformitate. Cumpărătorul poate solicita returnarea contravalorii produsului sau înlocuirea cu unul conform. Dacă nu se poate înlocui produsul cu unul conform, se va restitui contravaloarea produsului.

9. Drepturi de autor

Întregul conţinut al site-ului www.nrg-shop.ro incluzând, enumerativ şi nu limitativ, texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, precum şi combinarea acestora între ele, este proprietatea SC Arkon ProMedia SRL şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a SC Arkon ProMedia SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor în vigoare.

SC Arkon ProMedia SRL garantează utilizatorului, în interes personal, acces limitat pe acest site şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde sau revinde, sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor SC Arkon ProMedia SRL, fără acordul scris al acesteia.

10. Confidenţialitatea datelor personale

SC Arkon ProMedia SRL respectă legile în vigoare privind confidenţialitatea datelor. SC Arkon ProMedia SRL nu încurajează SPAM-ul, nu furnizează datele dumneavoastră de contact unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

Numărul de înregistrare al notificării transmise de SC Arkon ProMedia SRL către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este......... .

Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul www.nrg-shop.ro adresa sa de email, poate opta ca aceasta să fie ştearsă din baza de date a www.nrg-shop.ro. Pentru a şterge informatiile furnizate de dumneavostră din baza de date, este suficient să ne contactaţi şi să solicitaţi acest lucru prin e-mail.
SC Arkon ProMedia SRL garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise de către clienţi prin sistemul său informatic. SC Arkon ProMedia SRL nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul. De asemenea, SC Arkon ProMedia SRL nu răspunde pentru defecţiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul şi nu răspunde pentru acţiunile terţilor îndreptate împotriva site-ului şi/sau a clienţilor săi.

La efectuarea unei comenzi sau la înregistrarea dumneavostră drept client, vom stoca informaţiile dumneavostră personale. Prin aceasta acceptaţi faptul că stocăm informaţiile de care avem nevoie pentru a finaliza gestionarea comenzii dumneavoastră şi sunteţi de acord să primiţi pe viitor materiale promoţionale prin orice mijloace de comunicare (telefon, poştă, e-mail, etc.) din partea vânzătorului.

Utilizatorul răspunde de veridicitatea datelor introduse pe site-ul www.nrg-shop.ro, în timpul creerii contului şi pentru toate activităţile care survin prin accesarea contului si parolei personale. SC Arkon ProMedia SRL nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.

Vânzătorul se obligă să respecte cumpărătorului drepturile prevăzute de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, publicată in M. Of. Nr. 790 din 12 decembrie 2001 şi normelor emise în aplicarea acesteia şi va utiliza baza de date pentru a trimite corespondenţa. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terţi.

La cererea expresă a cumpărătorului, vânzătorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de intervenţie , dreptul de opoziţie, dreptul de rectificare sau dreptul de ştergere a datelor, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.677/2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, cumpărătorul va trimite vânzătorului pe adresa de e-mail info@nrg-shop.ro sau prin poştă la adresa str. Bujorului nr.38., mun. Constanţa, jud. Constanţa, o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată, în care va specifica, în detaliu, solicitarea.

Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau alte verificări legale, dacă acest lucru va fi solicitat, în conformitate cu legile în vigoare.

11. Litigii

Orice neintelegeri aparute intre parti cu privire la derularea, executarea sau interpretarea prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar competenta de rezolvare apartine instantelor de judecata.

12. Baza legală

Termenii si condiţiile prezentate respectă legislaţia în vigoare:Legea 365/2002 privind comerţul electronic, Legea 51/2003 pentru aprobarea OG 130/2000 referitoare la regimul juridic al contractelor la distanţă, Legea nr. 296 din 28 iunie 2004 republicată şi actualizată, privind codul consumului completează cu legislaţia română, în vigoare, cu privire la protecţia consumatorului, şi, în special, Legea nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (republicată şi actualizată) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, Legea nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori,

13. Reguli persoane juridice

Dispozitiile privitoare la achiziţionarea produselor sunt aplicabile şi persoanelor juridice, cu excepţia faptului că persoana juridică nu are drept de returnare a produsului decât pentru neconformităţi constatate la data recepţiei mărfii.

14. Dispoziţii finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă, fără obiecţiuni, condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat.